Spletno mesto

Izključni lastnik in upravljalec spletnega mesta https://kgzmb.si/sl-si/ in vseh povezanih spletnih mest je:

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Matična številka: 5129877 000
T: (02) 228 49 00
E: info@kmetijski-zavod.si
(v nadaljevanju: KGZ MB).

Dostop in uporaba spletnega mesta sta dopusta pod pogoji, ki jih določajo ti Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: Splošni pogoji), veljavna zakonodaja Republike Slovenije in drugi predpisi, na katere se sklicujejo Splošni pogoji.

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik spletnega mesta (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka oseba, ki kot prijavljeni ali neprijavljeni obiskovalec uporablja to spletno mesto in povezana spletna mesta KGZ MB. Uporaba spletnega mesta pomeni, da se uporabnik strinja s Splošnimi pogoji in je kot uporabnik spletnega mesta predhodno jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe.

Namen spletnega mesta

Spletno mesto, vključno z vsemi vsebinami in objavami, je izključno splošne informativne narave in ne predstavlja pravnega nasveta ali druge pravne pomoči, na katero se uporabniki lahko zanesejo. KGZ MB ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali uporabe vsebin na njem. KGZ MB si skrbno in vestno prizadeva, da objavljene vsebine na spletnem mestu prikazujejo aktualno in resnično stanje, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne jezikovne ali vsebinske pomanjkljivosti, točnost informacij, tehnične ali druge napake, občasno nedelovanje spletnega mesta ali za pomanjkljivo ažurirane vsebine na spletnem mestu. Ker obstajajo na spletnem mestu določene povezave do drugih, zunanjih spletnih strani, ki niso neposredno vezane na KGZ MB, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, pridobljeno prek zunanjih spletnih strani, kakor tudi ne za varstvo osebnih podatkov in spoštovanje zasebnosti na teh spletnih straneh.

Avtorske pravice

KGZ MB je imetnica vseh avtorskih pravic v najširšem pomenu nad avtorskimi vsebinami, objavljenimi na spletnem mestu. Prepovedano je vsakršno nadaljnje razmnoževanje, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, avtorskih vsebin in logotipa brez predhodne vednosti ali dovoljenja Kmetijskega zavoda Maribor. Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem mestu zgolj za svojo zasebno rabo, pri čemer se lahko vsebine uporabljajo na način, ki je skladen s pravom in ne škoduje našemu dobremu imenu, ugledu ali poslovanju. KGZ MB in avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice nadaljnje zasebne rabe.

Varstvo osebnih podatkov

V KGZ MB si ves čas prizadevamo za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. Z osebnimi podatki, ki nam jih zaupate, ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti je na voljo v »Pravilniku o zasebnosti«.

Spremembe Splošnih pogojev

KGZ MB si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne pogoje brez kakršnih koli dodatnih obveznosti. Spremenjeni Splošni pogoji začnejo veljati z njihovo objavo.

Soglasje

Z uporabo in dostopom do spletnega mesta potrjujete, da ste s temi pogoji seznanjeni in se z njimi strinjate.

Kontakt

Za vsa vprašanja, pripombe ali pritožbe v povezavi s temi Splošnimi pogoji in spletnim mestom se lahko na nas obrnete prek e-naslova info@kmetijski-zavod.si ali na naslovu Kmetijski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor.

Zahvaljujemo se vam za obisk našega spletnega mesta.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.