Opis storitve

Vodite poslovne knjige sami, oziroma vam jih vodi nekdo drug, s katerim niste zadovoljni, ali pa se za vodenje sploh še niste odločili. Iščete računovodske rešitve in storitve, pa ne veste kam se obrniti. Za vas lahko opravljamo:

Vodenje knjigovodstva na kmetijah:

  • Obračun pavšalnega nadomestila,

  • Vodenje računovodstva po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva za kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, majhne in mikro družbe ter društva, knjigovodstvo izdanih in prejetih računov,  materialno  knjigovodstvo , plače,  intrastat,  osnovna sredstva, plačilni promet, davek na dodano vrednost,…,

  • Vodenje knjig za normirance,

  • Vodenje knjigovodstva FADN,

 

Obračun pavšalnega nadomestila

Kmet, predstavnik kmečkega gospodinjstva, ki davčno osnovo iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi pavšalne obdavčitve, in ki iz te dejavnosti ni identificiran za namene DDV, ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, pravico do pavšalnega nadomestila DDV. Obračun pavšalnega nadomestila mora imetnik dovoljenja predložiti davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer ne glede na to, ali je opravil kako dobavo na podlagi dovoljenja ali ne.

Za Vas izvajamo storitev ''Obračun pavšalnega nadomestila'' predložimo davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

(povzeto po https://edavki.durs.si/)

 

Knjigovodstvo FADN

FADN je mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. To je metodologija, po kateri se zbirajo podatki o dohodkovnem stanju in uspešnosti poslovanja kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske Unije.

Podatkovna zbirka omogoča primerjavo podobnih kmetijskih gospodarstev v različnih državah EU, različne sektorske analize in napovedi stanja, ki ga bodo povzročili posamezni ukrepi kmetijske politike.

Za posamezno kmetijsko gospodarstvo je FADN knjigovodstvo pomembno, saj se lahko s temi rezultati ugotavlja gospodarjenje na svoji kmetiji, hkrati pa se primerja poslovanje svoje kmetije s kmetijami istega tipa in istega ekonomskega razreda.

Pri nas obdelujemo podatke za vzorčne kmetije (vzorčniki), ki sodelujete v reprezentativnem vzorcu in kmetije (obvezniki), ki ste to obveznost prevzele kot prejemnice sredstev po investicijskih razpisih Programa razvoja podeželja.

V prihodnjih letih se se na področju FADN obeta »revolucionarna« sprememba, ki se bo dogajala v prihodnjih mesecih in se nas bo vseh tistih, ki smo deležniki v sistemu FADN precej dotaknila, ko se bo sistem zbiranja knjigovodskih podatkov (ekonomska dimenzija) nadgradil z okoljskimi in socialnimi podatki - FSDN. Cilj spremembe bo krepitev, poenostavitev in modernizacija obstoječega FADN sistema z vidika krepitve njegovega prispevka pri kreiranju politike. V tej luči bo FSDN zagotovil skupne spremenljivke na evropski ravni za dosego kmetijske trajnosti.

Za več informacij se oglasite pri svoji kmetijski svetovalki ali svojem kmetijskem svetovalcu, kjer Vam bomo z veseljem pomagali.

 

Preberite več o zavodu

Prijavite se na e-novice

Kontaktne osebe

 

Gregor Kramberger

Tel.: 02 22 84 925, 040/492-115 / E-pošta: gregor.kramberger@kmetijski-zavod.si

 

Vanesa Žderić

Tel.: 02 22 84 946, 041/818-358 / E-pošta: vanesa.zderic@kmetijski-zavod.si

 

Žan Voglar

Tel.: 02 22 84 956 / E-pošta: zan.voglar@kmetijski-zavod.si

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.